www.fun8802.com-FUN88官网最新备用网址 - 文学类专业网站力求原创·干净·绿色

www.fun8802.com-FUN88官网最新备用网址

当前位置: www.fun8802.com > 健康 > 成吉思汗孙子给教皇下了一道圣旨保留至今内容让人看完直想笑

成吉思汗孙子给教皇下了一道圣旨保留至今内容让人看完直想笑

时间:2019-07-16来源:未知 作者:admin点击:
正在中邦的史乘上,显现过一个雄伟的王朝,而王朝的作战者便是成吉思汗。正在成吉思汗的领导下,蒙古铁骑将铁蹄踏遍了亚欧大陆的大局限地域,并威风偶尔。尔后,元朝便作战了。元朝是中邦史乘上版图最大的朝代,因而邦度的头领人是比拟桀骜不驯的,譬喻成吉

 正在中邦的史乘上,显现过一个雄伟的王朝,而王朝的作战者便是成吉思汗。正在成吉思汗的领导下,蒙古铁骑将铁蹄踏遍了亚欧大陆的大局限地域,并威风偶尔。尔后,元朝便作战了。元朝是中邦史乘上版图最大的朝代,因而邦度的头领人是比拟桀骜不驯的,譬喻成吉思汗的孙子,此人一经给梵蒂冈邦王下了一道圣旨, 保存至今, 让人看完直念乐。贵由大汗是大蒙古邦的第三任大汗,孛儿只斤氏,窝阔台的宗子,贵由正在位功夫和罗马教宗有交易。公元1246年之时,成吉思汗的孙子贵由大汗迎接了一个欧洲使者。闭幕之后,贵由大汗还给罗马教皇英诺森四世回了一封信,语气宛若是圣旨。次年,信抵达了欧洲,而且留存正在了今日。而正在信中,贵由大汗央浼教皇务必亲身带着他一切头领的“邦王们”到中邦来以外“臣服”。信中还勒迫说,假使不来,你们将成为咱们的仇敌。咱们都显露,梵蒂冈是一个比拟非常的邦度,固然有着邦度之名,可是却没有邦度之实,它存正在的由来,是为了给一切基督教徒们一个信奉的核心,因而它的疆域是神圣弗成侵略的。恰是因为梵蒂冈非常的效用,使得这个邦度与各个邦度都有着亲昵的接洽,而正在它的邦度神秘档案之中,就蕴涵了许众与史乘名流之间的书简交往,个中便蕴涵了贵由大汗的。www.fun8802.com那么,为何贵由大汗之因此会如许说呢?这件事变的史乘条件咱们也很好认识。大抵便是梵蒂冈派了使臣过去元朝,告诉元朝的统治者,本人不是一个真正旨趣上的邦度,因而河山是自正在的。倘使元朝情愿信奉基督教的话,教皇教会给元朝送来基督教的祈福,并为元朝浸礼。可是贵由大汗并不体会梵蒂冈这个邦度,也不显露为何教皇会央浼他承受浸礼,他认为这是教皇对本人的挑拨,以至以为这是教皇念要讨回河山的一种婉转体例,于是他气恼了,并努力夸大本人不会从据有的土地上撤兵。同时,他还担忧梵蒂冈邦王听了之后不会推广,于是便下手威吓对方。看完贵由大汗的信,咱们都邑忍俊不禁,而这也外明了一个题目,倘使你念要去推广一件事变的话,就必要去体会整件事变的配景。唯有深刻斟酌之后,你才不会由于犯极少常识性的毛病。

 \u5728\u4e2d\u56fd\u7684\u5386\u53f2\u4e0a\uff0c\u51fa\u73b0\u8fc7\u4e00\u4e2a\u5e9e\u5927\u7684\u738b\u671d\uff0c\u800c\u738b\u671d\u7684\u5efa\u7acb\u8005\u4fbf\u662f\u6210\u5409\u601d\u6c57\u3002\u5728\u6210\u5409\u601d\u6c57\u7684\u5e26\u9886\u4e0b\uff0c\u8499\u53e4\u94c1\u9a91\u5c06\u94c1\u8e44\u8e0f\u904d\u4e86\u4e9a\u6b27\u5927\u9646\u7684\u5927\u90e8\u5206\u5730\u533a\uff0c\u5e76\u5a01\u98ce\u4e00\u65f6\u3002\u800c\u540e\uff0c\u5143\u671d\u4fbf\u5efa\u7acb\u4e86\u3002\u5143\u671d\u662f\u4e2d\u56fd\u5386\u53f2\u4e0a\u7586\u57df\u6700\u5927\u7684\u671d\u4ee3\uff0c\u56e0\u6b64\u56fd\u5bb6\u7684\u9886\u5bfc\u4eba\u662f\u6bd4\u8f83\u6840\u9a9c\u4e0d\u9a6f\u7684\uff0c\u6bd4\u5982\u6210\u5409\u601d\u6c57\u7684\u5b59\u5b50\uff0c\u6b64\u4eba\u66fe\u7ecf\u7ed9\u68b5\u8482\u5188\u56fd\u738b\u4e0b\u4e86\u4e00\u9053\u5723\u65e8\uff0c \u4fdd\u7559\u81f3\u4eca\uff0c \u8ba9\u4eba\u770b\u5b8c\u76f4\u60f3\u7b11\u3002

 \u8d35\u7531\u5927\u6c57\u662f\u5927\u8499\u53e4\u56fd\u7684\u7b2c\u4e09\u4efb\u5927\u6c57\uff0c\u5b5b\u513f\u53ea\u65a4\u6c0f\uff0c\u7a9d\u9614\u53f0\u7684\u957f\u5b50\uff0c\u8d35\u7531\u5728\u4f4d\u671f\u95f4\u548c\u7f57\u9a6c\u6559\u5b97\u6709\u4ea4\u5f80\u3002\u516c\u51431246\u5e74\u4e4b\u65f6\uff0c\u6210\u5409\u601d\u6c57\u7684\u5b59\u5b50\u8d35\u7531\u5927\u6c57\u63a5\u5f85\u4e86\u4e00\u4e2a\u6b27\u6d32\u4f7f\u8005\u3002\u7ed3\u675f\u4e4b\u540e\uff0c\u8d35\u7531\u5927\u6c57\u8fd8\u7ed9\u7f57\u9a6c\u6559\u7687\u82f1\u8bfa\u68ee\u56db\u4e16\u56de\u4e86\u4e00\u5c01\u4fe1\uff0c\u8bed\u6c14\u4f3c\u4e4e\u662f\u5723\u65e8\u3002

 \u6b21\u5e74\uff0c\u4fe1\u62b5\u8fbe\u4e86\u6b27\u6d32\uff0c\u5e76\u4e14\u7559\u5b58\u5728\u4e86\u4eca\u65e5\u3002\u800c\u5728\u4fe1\u4e2d\uff0c\u8d35\u7531\u5927\u6c57\u8981\u6c42\u6559\u7687\u5fc5\u987b\u4eb2\u81ea\u5e26\u7740\u4ed6\u6240\u6709\u9886\u5bfc\u7684\u201c\u56fd\u738b\u4eec\u201d\u5230\u4e2d\u56fd\u6765\u4ee5\u8868\u201c\u81e3\u670d\u201d\u3002\u4fe1\u4e2d\u8fd8\u5a01\u80c1\u8bf4\uff0c\u5982\u679c\u4e0d\u6765\uff0c\u4f60\u4eec\u5c06\u6210\u4e3a\u6211\u4eec\u7684\u654c\u4eba\u3002

 \u6211\u4eec\u90fd\u77e5\u9053\uff0c\u68b5\u8482\u5188\u662f\u4e00\u4e2a\u6bd4\u8f83\u7279\u6b8a\u7684\u56fd\u5bb6\uff0c\u867d\u7136\u6709\u7740\u56fd\u5bb6\u4e4b\u540d\uff0c\u4f46\u662f\u5374\u6ca1\u6709\u56fd\u5bb6\u4e4b\u5b9e\uff0c\u5b83\u5b58\u5728\u7684\u539f\u56e0\uff0c\u662f\u4e3a\u4e86\u7ed9\u6240\u6709\u57fa\u7763\u6559\u5f92\u4eec\u4e00\u4e2a\u4fe1\u4ef0\u7684\u4e2d\u5fc3\uff0c\u56e0\u6b64\u5b83\u7684\u56fd\u571f\u662f\u795e\u5723\u4e0d\u53ef\u4fb5\u72af\u7684\u3002\u6b63\u662f\u7531\u4e8e\u68b5\u8482\u5188\u7279\u6b8a\u7684\u4f5c\u7528\uff0c\u4f7f\u5f97\u8fd9\u4e2a\u56fd\u5bb6\u4e0e\u5404\u4e2a\u56fd\u5bb6\u90fd\u6709\u7740\u5bc6\u5207\u7684\u8054\u7cfb\uff0c\u800c\u5728\u5b83\u7684\u56fd\u5bb6\u79d8\u5bc6\u6863\u6848\u4e4b\u4e2d\uff0c\u5c31\u5305\u62ec\u4e86\u5f88\u591a\u4e0e\u5386\u53f2\u540d\u4eba\u4e4b\u95f4\u7684\u4e66\u4fe1\u5f80\u6765\uff0c\u5176\u4e2d\u4fbf\u5305\u62ec\u4e86\u8d35\u7531\u5927\u6c57\u7684\u3002

 \u90a3\u4e48\uff0c\u4e3a\u4f55\u8d35\u7531\u5927\u6c57\u4e4b\u6240\u4ee5\u4f1a\u8fd9\u6837\u8bf4\u5462\uff1f\u8fd9\u4ef6\u4e8b\u60c5\u7684\u5386\u53f2\u524d\u63d0\u6211\u4eec\u4e5f\u5f88\u597d\u7406\u89e3\u3002\u5927\u6982\u5c31\u662f\u68b5\u8482\u5188\u6d3e\u4e86\u4f7f\u81e3\u8fc7\u53bb\u5143\u671d\uff0c\u544a\u8bc9\u5143\u671d\u7684\u7edf\u6cbb\u8005\uff0c\u81ea\u5df1\u4e0d\u662f\u4e00\u4e2a\u771f\u6b63\u610f\u4e49\u4e0a\u7684\u56fd\u5bb6\uff0c\u56e0\u6b64\u9886\u571f\u662f\u81ea\u7531\u7684\u3002\u5018\u82e5\u5143\u671d\u613f\u610f\u4fe1\u5949\u57fa\u7763\u6559\u7684\u8bdd\uff0c\u6559\u7687\u6559\u4f1a\u7ed9\u5143\u671d\u9001\u6765\u57fa\u7763\u6559\u7684\u795d\u798f\uff0c\u5e76\u4e3a\u5143\u671d\u6d17\u793c\u3002

 \u4f46\u662f\u8d35\u7531\u5927\u6c57\u5e76\u4e0d\u4e86\u89e3\u68b5\u8482\u5188\u8fd9\u4e2a\u56fd\u5bb6\uff0c\u4e5f\u4e0d\u77e5\u9053\u4e3a\u4f55\u6559\u7687\u4f1a\u8981\u6c42\u4ed6\u63a5\u53d7\u6d17\u793c\uff0c\u4ed6\u4ee5\u4e3a\u8fd9\u662f\u6559\u7687\u5bf9\u81ea\u5df1\u7684\u6311\u8845\uff0c\u751a\u81f3\u89c9\u5f97\u8fd9\u662f\u6559\u7687\u60f3\u8981\u8ba8\u56de\u9886\u571f\u7684\u4e00\u79cd\u59d4\u5a49\u65b9\u5f0f\uff0c\u4e8e\u662f\u4ed6\u607c\u6012\u4e86\uff0c\u5e76\u6781\u529b\u5f3a\u8c03\u81ea\u5df1\u4e0d\u4f1a\u4ece\u5360\u6709\u7684\u571f\u5730\u4e0a\u64a4\u5175\u3002\u540c\u65f6\uff0c\u4ed6\u8fd8\u62c5\u5fc3\u68b5\u8482\u5188\u56fd\u738b\u542c\u4e86\u4e4b\u540e\u4e0d\u4f1a\u6267\u884c\uff0c\u4e8e\u662f\u4fbf\u5f00\u59cb\u6050\u5413\u5bf9\u65b9\u3002

 \u770b\u5b8c\u8d35\u7531\u5927\u6c57\u7684\u4fe1\uff0c\u6211\u4eec\u90fd\u4f1a\u5fcd\u4fca\u4e0d\u7981\uff0c\u800c\u8fd9\u4e5f\u8bf4\u660e\u4e86\u4e00\u4e2a\u95ee\u9898\uff0c\u5018\u82e5\u4f60\u60f3\u8981\u53bb\u6267\u884c\u4e00\u4ef6\u4e8b\u60c5\u7684\u8bdd\uff0c\u5c31\u9700\u8981\u53bb\u4e86\u89e3\u6574\u4ef6\u4e8b\u60c5\u7684\u80cc\u666f\u3002\u53ea\u6709\u6df1\u5165\u7814\u7a76\u4e4b\u540e\uff0c\u4f60\u624d\u4e0d\u4f1a\u56e0\u4e3a\u72af\u4e00\u4e9b\u5e38\u8bc6\u6027\u7684\u9519\u8bef\u3002

 \u53c2\u8003\u8d44\u6599\uff1a\u300a\u65b0\u5143\u53f2\u300b\u3001\u300a\u4e16\u754c\u5f81\u670d\u8005\u53f2\u300b).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 苦求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:收集毛病}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 苦求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:收集毛病}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.storeName),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this.store.load(this.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.store.save(this.storeName))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.store.load(this.storeName);var n=this.store.getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=window.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=顿时登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您的的确姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入的的确姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号仍然注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名仍然被运用,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名包括不适应实质},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,支撑中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不行全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称仍然被运用},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称包括不适应实质},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不行全体是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,支撑中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱方式有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号方式有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号仍然注册,+n},CAPTCHA_INVALID:{errno:78e3,errmsg:验证码毛病请从新输入},CAPTCHA_INVALID_OLD:{errno:1670,errmsg:验证码毛病请从新输入},CAPTCHA_EMPTY:{errno:78002,errmsg:请输入验证码},CAPTCHA_APPID_INVALID:{errno:1300,errmsg:验证码方式有误},SMS_TOKEN_EMPTY:{errno:1350,errmsg:请输入校验码},SMS_TOKEN_INCORRECT:{errno:1351,errmsg:校验码输入有误},PASSWORD_EMPTY:{errno:211,errmsg:请输入暗码},PASSWORD_INVALID:{errno:1065,errmsg:暗码长度应为6-20个字符},PASSWORD_LEVEL_LOW:{errno:54999,errmsg:暗码安然级别过低},PASSWORD_WEAK:{errno:54999,errmsg:暗码弱,有风。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
相关内容
推荐内容